Frézovanie asfaltových a betónových povrchov

Dokážeme veľmi rýchlo a efektívne pripraviť podklad pred uložením alebo ukotvením finálnej vrsvy.