Nová služba - Montáže optických sietí

Optické siete tvoria základ elektronickej komunikácie a dnes ich prostredníctvom prebieha absolútna väčšina internetových prenosov dát.

Budovanie týchto sietí vyžaduje značné zásahy do pozemných komunikácií a pozemkov súkromných osôb.

Preto realizujeme kompletné riešenia výstavby optických sietí na kľúč.

Zaistíme nielen samotné kladenie kabeláže, ale tiež zemné práce,

finálne úpravy povrchov a v neposlednom rade i vytvorenie zmlúv o zriadení vecných bremien.