Riadené pretlaky

Sme schopní zabudovať potrubie v kratšom čase s minimálnym zásahom do životného prostredia.

Prostredníctvom tejto technológie sme schopní zabudovať potrubie v kratšom čase s minimálnym zásahom do životného prostredia, ako aj znížením nákladov na ich spätnú úpravu a rizika porušenia existujúcich inžinierskych sietí, než s bežnou výkopovou technológiou.

Využitie: rozvody inžinierských sietí – vodovody, kanalizácie, bezvýkopové zabudovanie chráničiek cez vodné toky, komunikácie, budovy, parky

Výstavba vodovodu bezvýk. tecnológiou: Celý proces prebieha pilotným riadeným vrtom a nasledovným zatiahnutím nového potrubia spolu so zabudovaným vyhľadávacím vodičom a ochranným obalom, ktoré je vyvinuté pre túto technológiu. Hĺbka a smer každého vrtu je kontrolovaná komunikáciou medzi  sondou vo vrtnej hlave a navigačným systémom na povrchu s presnosťou do jedného centimetra. Výstavbu vodovodu realizujeme kompletne s odovzdaním diela do užívania správcovi. Kontaktujte nás a my vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku.

jozef.florek@elspolno.sk

+421 905 292 038