Riadené pretlaky

Spoznaj viac ako u nás prebiehajú riadené pretlaky

Revolučná Technológia: Bezvýkopová Výstavba Inžinierskych Sietí

Prostredníctvom tejto revolučnej technológie sme schopní rýchlo a efektívne zabudovať potrubia a rozvody inžinierskych sietí pre vodu, kanalizáciu, elektrinu a plyn, a to s minimálnym zásahom do životného prostredia. Táto metóda nám umožňuje dosiahnuť výsledky rýchlejšie a ekologickejšie ako bežné výkopové technológie, pričom zároveň znižujeme náklady na spätnú úpravu a minimalizujeme riziká poškodenia existujúcich inžinierskych sietí.

Rôznorodé využitie

Naša technológia nájde uplatnenie vo viacerých oblastiach vrátane rozvodov vodovodov, kanalizácií, elektrických sietí a distribúcie plynu. Ďalej ju využijeme na bezvýkopové zabudovanie chráničiek cez vodné toky, komunikácie a dokonca aj v areáloch budov a parkov.

Inovatívna metóda výstavby

Celý proces výstavby inžinierskych sietí bezvýkopovou technológiou je riadený pilotným vŕtaním a následným zatiahnutím nového potrubia, káblov a vedení spolu s integrovaným vyhľadávacím vodičom a ochranným obalom. Tento obal bol špeciálne vyvinutý pre našu technológiu, aby zabezpečil spoľahlivú ochranu vložených komponentov.

Presná kontrola každého kroku

Hĺbka a smer každého vrtu je dôkladne monitorovaný v reálnom čase pomocou komunikácie medzi sondou vo vrtnej hlave a navigačným systémom na povrchu. S presnosťou do jedného centimetra zabezpečujeme, že všetky kroky výstavby sú pod kontrolou a presne vykonané.

Kompletná služba s ohľadom na kvalitu

Naša spoločnosť sa zameriava na poskytovanie kompletných služieb výstavby inžinierskych sietí bezvýkopovou technológiou. Od začiatku až po koniec procesu garantujeme, že dielo je odovzdané správcovi až po úplné uspokojenie s výsledkom.

Ak hľadáte inovatívny, efektívny a ekologicky šetrný spôsob výstavby inžinierskych sietí, naša bezvýkopová technológia je správnou voľbou pre vaše potreby. Spojte sa s nami ešte dnes a dozviete sa viac o tom, ako môžeme spolu transformovať budúcnosť výstavby a ochrany životného prostredia.

jozef.florek@elspolno.sk

+421 905 292 038

 • checkmark

  líniové vrty v zastavaných oblastiach

 • checkmark

  podvrty popod vodné toky

 • checkmark

  riadené mikrotunelovanie

 • checkmark

  podvrty miestnych komunikácii

 • checkmark

  výstavba inžinierskych sietí

 • checkmark

  pretlaky pod cestou a komunikáciami

 • checkmark

  horizontálne riadené vŕtanie

Naše posledné realizácie

Riadené pretlaky

Riadené prelaky