Riadené pretlaky

Spoznaj viac ako u nás prebiehajú riadené pretlaky

Prostredníctvom tejto technológie sme schopní zabudovať potrubie v kratšom čase s minimálnym zásahom do životného prostredia, ako aj znížením nákladov na ich spätnú úpravu a rizika porušenia existujúcich inžinierskych sietí, než s bežnou výkopovou technológiou. Sme schopní realizovať vrty do dĺžky až 400 m a priemeru 1200 mm.

Využitie: rozvody inžinierských sietí – vodovody, kanalizácie, bezvýkopové zabudovanie chráničiek cez vodné toky, komunikácie, budovy, parky

Výstavba vodovodu bezvýk. tecnológiou: Celý proces prebieha pilotným riadeným vrtom a nasledovným zatiahnutím nového potrubia spolu so zabudovaným vyhľadávacím vodičom a ochranným obalom, ktoré je vyvinuté pre túto technológiu. Hĺbka a smer každého vrtu je kontrolovaná komunikáciou medzi  sondou vo vrtnej hlave a navigačným systémom na povrchu s presnosťou do jedného centimetra. Výstavbu vodovodu realizujeme kompletne s odovzdaním diela do užívania správcovi. Kontaktujte nás a my vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku.

jozef.florek@elspolno.sk

+421 905 292 038

 • checkmark

  líniové vrty v zastavaných oblastiach

 • checkmark

  podvrty popod vodné toky

 • checkmark

  riadené mikrotunelovanie

 • checkmark

  podvrty miestnych komunikácii

 • checkmark

  výstavba inžinierskych sietí

 • checkmark

  pretlaky pod cestou a komunikáciami

 • checkmark

  horizontálne riadené vŕtanie

Naše posledné realizácie

Riadené pretlaky

Riadené prelaky